Foot control fits Singer models 2210, DSX, DSX II, QUANTUM LE, QUANTUM SX, QUANTUM SX-100, QUANTUM XL100, QUANTUM XL150, QUANTUM XL1000, QUANTUM XL5000 and QUANTUM XL6000. Part number 385091.